Нұрғалиева Айгүл Әбдікерімқызы

Телефон: 22- 05-49

Е-mail: aigulaka_nur@mail.ru

Бөлімнің автоматтандырылған оқу үрдісі жүйесінің жүзеге асырылуына және жұмыс оқу бағдарламаларының орындалуына жауап береді.

Оқытушылардың тарификациялық жүктемелерінің құрастырылуы мен орындалуына, педагогикалық жүктемелерінің бөлінуіне жауап береді.

Бөлімнің қашықтықтан оқыту түрі бойынша оқу үрдісін ұйымдастыруға жауап береді.

Ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану облысындағы оқу жоспарлары мен бағдарламаларын құрастыру және орындауды, сонымен қатар, қажетті оқу-әдістемелік құжаттарды құрастыруды ұйымдастырады.

Білім беру және басқару қызметінде инновациялық, ақпараттық технологияларды қолдану сұрағы бойынша педагогикалық және басқару кадрларын оқытуды ұйымдастырады.

Басқару қызметіне, оқу үрдісіне, әлеуметтік-тәрбие беру жұмысына заманауи ақпараттық технологияларды ендіруді қамтамасыз етеді.

Колледждің ақпараттар қорын қажетті ақпараттық ресурстармен, соның ішінде, білім беру үрдісінің қатысушыларымен толықтыруды қамтамасыз етеді.

Қашықтықтан оқыту түрі бойынша МБК жұмысын ұйымдастырады және басқарады.

Оқытушылардың оқу жоспарларын және бағдарламаларын, перспективты-тақырыптық жоспарларының  жалпыға міндетті білім беру стандарттары талаптарына сәйкес орындалуын, сонымен қатар, оқу үрдісінің сапасын қамтамасыз ету үшін қажетті оқу-әдістемелік құжаттарды құрастыруды ұйымдастырады.

ТПТК оқу сайтында орналасқан электронды оқу-әдістемелік кешеннің ақпараттық толықтырылуын бақылайды.

Қашықтықтан оқыту білімгерлерінің ведомосты және сынақ кітапшаларын оқытушылардың толтыруын, оқу сайтында бағалардың уақытылы қойылуын бақылайды.

Белгіленген тиісті ережелерге сәйкес, студенттерді оқудан шығаруға, ауысуға қажетті құжаттарды, жоғары курстарға қабылдау және қайта қабылдауға  ұсыныстарды рәсімдейді.