Көшбасшы-2018

Елбасы — ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев, жастар туралы айтып, оларды болашағымыздың тірегі деп атайды. Сондықтан елдегі мемлекеттік саясат жас ұрпақты жан-жақты дамытудың оңтайлы жағдайларын қамтамасыз етуге бағытталған. Жастардың басты міндеті — жауапкершілікпен жұмыс істеу және қолжетімді мүмкіндіктерді пайдалана отырып, білімге, кәсіпке және тұрақты өзін-өзі білім алуға ерекше назар аудару. Бүгінгі таңда дәл осылай жастарға лайықты марапатталған талантты жас ұрпақ, «Косбасшы-2018» жылдық жастар сыйлығын тапсырды. Бұл — Алматы облысының барлық аймақтарынан келген жастар, олар әртүрлі салаларда өзін танытты. Осы жобаны колдау максатында біздің колледжіміз осы байқауға қатысушыларға қолдау көрсету үшін бар күш-жігерін ұсынады! Колледжіміздің атынан айтарымыз, болашақта мұндай жобалар көп болады деген үміттеміз!
Президент страны – Лидер нации Нурсултан Абишевич Назарбаев, говоря о молодежи, называет ее опорой нашего будущего. Поэтому проводимая в стране государственная политика направлена на обеспечение оптимальных условий для всестороннего развития молодого поколения. Главная задача молодежи – ответственно трудиться и, используя имеющиеся возможности, уделять особое внимание обучению, получению профессии и постоянному самообразованию. И сегодня именно талантливое поколение молодежи заслуженно награждали, вручая ежегодную молодежную премию «Косбасшы-2018». Это молодые люди со всей Алматинской области, проявившие себя в разных сферах жизнедеятельности. И наш колледж предлагает все усилие для поддержание участников данного конкурса! От лица нашего колледжа мы надеемся что в дальнейшем будут много таких проектов!