Расписание уроков 1 курс

IT құзыреттілің орталығы

I смена

IT

II смена

IT

Техникалық бөлім

I смена

тех

II смена

тех

 

Дене шынықтыру бөлімі

I смена

физ

II смена

физ